Från idé till politisk verklighet. Föräldrapolitiken i Sverige och Danmark

Detta är en avhandling från Boréa Bokförlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.