Sökning: "Sofie Cedstrand"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sofie Cedstrand.

  1. 1. Från idé till politisk verklighet. Föräldrapolitiken i Sverige och Danmark

    Detta är en avhandling från Umeå : Boréa Bokförlag

    Författare :Sofie Cedstrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER