Natural language interfaces over spatial data : investigations in scalability, extensibility and reliability

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.