De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815 : en studie i den svenska handelskapitalismens historia

Detta är en avhandling från Stockholm

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.