I främsta rummet. Planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.