Dramapedagogik som demokratisk fostran? : Fyra dramapedagogiska perspektiv dramapedagogik i fyra läroplaner

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis.88

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.