Sökning: "Karlstads Universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 855 avhandlingar innehållade orden Karlstads Universitet..

 1. 1. Den allmännyttiga kunden. Nya organiseringsmönster i kommunala bostadsföretag

  Författare :Markus Fellesson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effects of critical incidents on consumer satisfaction

  Detta är en avhandling från Karlstad University Studies

  Författare :Margareta Friman; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Perceived service quality; Consumer satisfaction; Negative critical incidents; Affect; Public transport;

  Sammanfattning : Satisfaction is assumed to be an important cause of attitude change by mediating between preexposure and postexposure attitudes. A number of factors account for whether one is satisfied or not with a specific product or service. One factor is expectations, another performance of the product or service, and a third disconfirmation of expectation. LÄS MER

 3. 3. Konsumtions- och köpplanering i hushåll : Kartläggning av planeringsprocesser samt analys av samband mellan hushålls resurser, planeringsbeteende och konsumtionsresultat

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS förlag

  Författare :Lars Haglund; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effects of Certainty on Decision Making under Uncertainty: using subsidies to reduce production of environmental harmful products

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Lars E Olsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; certainty; environmental; policy; experiment; individuel decision making; interdependent decision making; risk taking; subsidy; uncertainty;

  Sammanfattning : The present thesis investigates the effects of an environmental policy, with the focus on producers’ decision making, which may be used as a means to decrease the production of environmentally harmful products. A subsidy system reimbursing a reduction in sales and/or production is with this aim experimentally investigated by simulating a market. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet, arbetstillfredsställelse och effektivitet i hemtjänst för äldre

  Detta är en avhandling från Göteborg : Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet

  Författare :Patrik Larsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER