Sökning: "Karlstads Universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 423 avhandlingar innehållade orden Karlstads Universitet..

 1. 1. Värnpliktsutbildningen ' en politisk socialisationsagent?

  Detta är en avhandling från Karlstad University Studies

  Författare :Thomas Denk; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kunskapssyner och kunskapens vyer Om kunskapssamhällets effektiviseringar och universitetens själ, med exempel från Karlstads universitet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Amela Dzin; Thomas Blom; Susan Marton; Sven-Eric Liedman; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic knowledge; university; education; commodisation; network relations; career geography; knowledge society; globalization.; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the multi-faceted phenomenon of knowledge conceptions. The aim is to describe the meaning of “academic knowledge” in today’s knowledge society from the perspective of “education” (a term used here in relation to the ‘liberal arts’ tradition as used in the English language or in German ‘bildung’) and “commodisation”. LÄS MER

 3. 3. Separation of Fatty Acid Isomers by Capillary Electrophoresis

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Lars G Blomberg; Marcus Öhman; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En mötesplats fylld av mening En studie om gemenskap och samarbete i skapandet av Arvikafestivalen

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet : Karlstads universitet

  Författare :Leena Hagsmo; Lars Aronsson; Lotta Braunerhielm; Johan Hultman; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social effects; social capital; place; sense of place; meeting place; activity space; festival organisation; Arvika Festival; Arvika; sociala effekter; socialt kapital; plats; känslan för plats; mötesplats; aktivitetsrum; festivalorganisation; Arvikafestivalen; Arvika; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This thesis explores what happens when people come together to pursue a common goal. It points to the importance for individuals to be part of a social context that they have chosen and how this belonging in turn can impact on the place where the phenomenon occurs. LÄS MER

 5. 5. Dilemmas and consequences of chronic disease-lived experiences of coeliac disease and neuropathic pain

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet : Karlstads universitet

  Författare :Annette Sverker; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Burden of dietary restriction; chronic disease; coeliac disease; critical - incident technique; dietary dilemmas; neuropathic pain; next of kin experiences; quality of life;

  Sammanfattning : Dilemmas and consequences of chronic disease-lived experiences of coeliac disease and neuropathic pain Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet kommer att offentligt försvaras i lokal Arvid Wallgrens Backe, Hus 2, 2118, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. torsdagen den 27 september 2007, kl 13. LÄS MER