Punan Malinau: The Persistence of an ’Unstable’ Culture

Detta är en avhandling från Department of Cultural Anthropology, Uppsala University

Författare: Lars Kaskija; Uppsala Universitet.; [1996]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.