Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör : en aktiebolagsrättslig studie i komparativ belysning

Författare: Rolf Dotevall; Stockholms Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.