Turning Corporate Behaviour into Sustainability : Challenges of Environmental Strategies in Industry

Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.