Sökning: "Social classes"

Visar resultat 1 - 5 av 336 avhandlingar innehållade orden Social classes.

 1. 1. Livsbaner gennem et felt : En analyse af eliteidraetsudøveres sociale mobilitet og rekonversioner af kapital i det sociale rum

  Författare :Martin D Munk; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trajectories; field of sports; athletes; sports capital; social space; strategies of reconversions; structural homology; Sociology; social mobility; correspondence analysis.; classes ; Sociologi;

  Sammanfattning : The thesis deals with a theoretical outline of the theory of reconversions in the light of the social space, with an analysis of top level athletes' mobility and strategies of reconversions in their trajectories through the relative autonomous field of sports. Some disciplines in this field have much autonomy, others less, and are positioned according to a state of distribution of the specific capital, accumulated in the consequence of previous struggles. LÄS MER

 2. 2. Genom symaskinens nålsöga : Teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur

  Författare :Louise Waldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Female Culture; Male Culture; Technological Culture; Sewing Machine; Huskvarna; Husqvarna; Husmodern; Insyn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Second to firearms, the sewing machine is the first mechanical device to be manufactured on a large scale in factories. It is also the first industrial-technological appliance to be brought into the homes of all classes. The sewing machine has played an important role in industrial development and thereby in society. LÄS MER

 3. 3. Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! : Förändring av hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö

  Författare :Elinor Brunnberg; Lars Oscarsson; Berth Danermark; Karin Sonnander; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hearing-impaired; children; special school; social inclusion; stigma; sign language; self-confidence; identity; socialt arbete; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This study is a comparative study with the aim of finding out whether the identity and self-confidence of hearing-impaired children changes when they attend schools with a different language base. The focus of the study was the interaction of hearing-impaired children with other children of the same age. LÄS MER

 4. 4. Arbetarfamiljen och det nya hemmet : Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg

  Författare :Sten Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Housing; Working-Class Culture; Social Hygienism; Modem Architecture; Construction Workers; Social-Democratic Ideology; Mid war Gothenburg; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Early on the Liberal Public of the nineteenth century draw attention to thehousing problem of the poor. In Gothenburg model tenments, build by wealthy philantropists, became the normal solution. In 1S89 the first Swedish, scientific and socialhygenic study of the housing problem, were made in Gothenburg. LÄS MER

 5. 5. Rätt elev i rätt klass : Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Författare :Thom Axelsson; Bengt Sandin; Anne-Li Lindgren; Ingemar Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Children; Barn;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER