The Diabetic Foot: Plantar forefoot ulcer, heel ulcer and minor amputation

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.