Sökning: "Hedvig Örneholm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hedvig Örneholm.

  1. 1. The Diabetic Foot: Plantar forefoot ulcer, heel ulcer and minor amputation

    Författare :Hedvig Örneholm; Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning; []
    Nyckelord :Diabetes; Plantar forefoot ulcer; Minor amputation; Outcome; Heel ulcer; Recurrent ulcer;

    Sammanfattning : .... LÄS MER