Deliberation in a mobile robot

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Ola Pettersson; Linköping.; Linköping.; [2000]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.