Sökning: "socio-economic cost-effectiveness"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden socio-economic cost-effectiveness.

 1. 1. Assessment of existing and potential developments of district-heating systems

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Elsa Fahlén; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; Miljöteknik; Environmental engineering; district heating; MARTES; biomass gasification; combined heat and power; bio transport fuel; biofuel; external costs; social costs; ExternE; socio-economic cost-effectiveness;

  Sammanfattning : District heating (DH) may play an important role for achieving the EU goal of a secure, competitive and sustainable energy supply. DH benefits from the possibilities of utilising local resources such as municipal solid waste and other low-quality fuels, as well as low-cost waste heat from industries and from combined heat and power plants (CHP). LÄS MER

 2. 2. Att räkna med nytta samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Kari Jess; Mälardalens högskola.; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Samhällsekonomisk utvärdering; Socialt arbete; Programutvärdering; socioeconomic evaluation; correctional program; quasi-experimentation; CBA; CEA;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to evaluate KrAmi – a correctional program for young offenders – regarding socioeconomic profitability. Evaluating socioeconomic results enables us to examine and reflect upon the possibilities of applying socioeconomic models to social work. LÄS MER

 3. 3. Integrated Life Cycle Design - Applied to concrete multi-dwelling buildings

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Mats Öberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; livslängd; materialval; energianvändning; inomhusklimat; livscykelanalyser; livscykelkostnader; hållbar utveckling; Sustainable construction; Building construction; Service life design; Multiple Attribute Decision Analysis; Energy efficient buildings; Life Cycle Assessment; projektering; betongkonstruktioner; flerbostadshus; Byggnadsteknik; Integrated life cycle design; Life Cycle Costing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med arbetet är att undersöka och påvisa hur ett bostadshus kan projekteras så att funktionen på bästa sätt motsvarar de krav som ställs, till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över hela livscykeln. Såväl metodiken för helhetsprojektering, som byggnadens specifika egenskaper och funktioner studeras. LÄS MER

 4. 4. The economics of household packaging waste norms, effectiveness and policy design

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Olle Hage; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of an introduction and four self-contained papers, which all deal with the economic effectiveness of the Swedish producer responsibility for packaging materials. Paper I analyzes the determinants of household packaging recycling efforts in Sweden by employing data on households' self-reported behavior. LÄS MER

 5. 5. Non-attendees need attention - Determinants and interventions affecting participation in cervical cancer screening

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gudrun Broberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cervical cancer; Cervical intraepithelial neoplasia; Demography; HPV; Mass screening; Non-attendance; Papanicolaou smear; Telephone call; Socioeconomic factors;

  Sammanfattning : Aim: Non-attendance is the foremost screening-related risk factor for cervical cancer. The overall aim of this thesis is to contribute to preventing cervical cancer by focusing attention on non-attendees, assessing interventions to increase participation in screening and identifying determinants for non-attendance. LÄS MER