Sökning: "ExternE"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet ExternE.

 1. 1. Assessment of existing and potential developments of district-heating systems

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Elsa Fahlén; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; Miljöteknik; Environmental engineering; district heating; MARTES; biomass gasification; combined heat and power; bio transport fuel; biofuel; external costs; social costs; ExternE; socio-economic cost-effectiveness;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv : teambyggare, innovatörer, nätverkare och dirigenter

  Detta är en avhandling från Birgitta Ahltorp, Shakti AB, Västergatan 16, 211 21 Malmö, Sweden

  Författare :Birgitta Ahltorp; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership style; management; 360°-feedback; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is threefold. Firstly it is to explore a style-oriented model for leadership which has proven to be valid empirically. Secondly the purpose is to study if there are any differences between the way managers view themselves compared to how their co-workers view them. LÄS MER