Sökning: "Sensorimotor"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade ordet Sensorimotor.

 1. 1. Sensorimotor function in chronic neck pain objective assessments and a novel method for neck coordination exercise

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

  Författare :Ulrik Röijezon; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin; rehabiliteringsmedicin; Rehabilitation Medicine; Neck pain; Whiplash; Sensorimotor; Motor Control; Motor Learning; Neck Coordination Exercise; Postural Control; Cervical kinematics; Reliability.;

  Sammanfattning : Chronic neck pain is a widespread problem that causes individual suffering as well as large costs for the society. The knowledge about the pathophysiology is poor and therefore specific diagnosis and causal treatment are rare. LÄS MER

 2. 2. Cursed complexity. Computational properties of subcortical neuronal microcircuitry in sensorimotor control

  Detta är en avhandling från Neural basis for sensorimotor control

  Författare :Anton Spanne; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; spike firing statistics; spontaneous activity; sensorimotor control; tactile processing; cuneate nucleus; sparse coding; spinal border cells; cerebellum;

  Sammanfattning : One of the big obstacles for understanding the nervous system is its inherent complexity. It poses problems when interpreting both experimental and theoretical studies since we are currently forced to consider only reduced variants of the actual circuitry of the brain. LÄS MER

 3. 3. Sensorimotor transformations during grasping movements

  Detta är en avhandling från Umeå : Integrativ medicinsk biologi

  Författare :Daniel Säfström; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sensorimotor transformation; sensory integration; visuomotor map; human physiology; adaptation; grasping; sensory substitution; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi;

  Sammanfattning : ‘Sensorimotor transformations’ are processes whereby sensory information is used to generate motor commands. One example is the ‘visuomotor map’ that transforms visual information about objects to motor commands that activates various muscles during grasping movements. LÄS MER

 4. 4. To grip and not to slip sensorimotor mechanisms in reactive control of grasp stability

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Charlotte Häger Ross; Umeå universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; human; hand; precision grip; grasp force; friction; cutaneous mechanoreceptors; sensorimotor integration; motor control;

  Sammanfattning : The reactive control of fingertip forces maintaining grasp stability was examined in man during a prehensile task. Blindfolded subjects used the precision grip between the tips of index finger and thumb to restrain an object that was subjected to unpredictable load forces. These were delivered tangential to the parallel grip surfaces of the object. LÄS MER

 5. 5. Spinal Cord Processing of Sensory Information: Spatial Organization and Adaptive Mechanisms

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Anders Levinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; transplantatioin; pain; sensorimotor; plasticity; reflex; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nervsignaler som förmedlar känsel från huden och kommandon till kroppsmuskulaturen passerar genom ryggmärgen eller dess motsvarighet i hjärnstammen. Kunskap om hur ryggmärgens nervkretsar är uppbyggda och hur de bearbetar nervsignaler är därför av fundamental betydelse för att kunna förstå och behandla exempelvis smärta och ryggmärgskador. LÄS MER