Sökning: "combined heat and power"

Visar resultat 1 - 5 av 130 avhandlingar innehållade orden combined heat and power.

 1. 1. Energy efficiency in the meat processing industry: opportunities for process integration

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Anna Fritzson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemisk process- och produktionsteknik; Chemical process and manufacturing engineering; process integration; heat pinch analysis; food processing; slaughter and meat processing; shaftwork; heat recovery; heat pump; combined heat and power;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On the Analysis and Fault-Diagnosis Tools for Small-Scale Heat and Power Plants

  Detta är en avhandling från Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Författare :Jaime Arriagada; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik; genetic algorithms; neural networks; fault diagnosis; maintenance; availability; reliability; energy analysis; combined heat and power; Methods and tools; small scale;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avregleringen av elmarknaden uppmuntrar kraftbolag och oberoende kraftproducenter till att driva sina kraftverksanläggningar på ett marknadsorienterat sätt. För att behålla de ekonomiska marginalerna på plussidan så har de mest populära åtgärderna varit att förbättra elverkningsgraden genom ändringar i hårdvaran samt höja totalverkningsgraden genom till exempel samproduktion av kraft och värme (kraftvärme). LÄS MER

 3. 3. Thermodynamic analysis of Stirling engine systems Applications for combined heat and power

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Joseph Adhemar Araoz Ramos; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stirling engine; Thermodynamic analysis; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Increasing energy demands and environmental problems require innovative systems for electrical and thermal energy production. In this scenario, the development of small scale energy systems has become an interesting alternative to the conventional large scale centralized plants. LÄS MER

 4. 4. Simulating conditions for combined heat and power in the Swedish district heating sector

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :David Knutsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; Miljöteknik; Environmental engineering; District heating; Combined heat and power; Tradable green certificates; Tradable emission permits; System analysis;

  Sammanfattning : The most important issues in the European energy sector today are how to increase competitiveness on the energy markets, reduce both CO2 emissions and dependence on imported fuels. These issues are also important aspects of Swedish energy policy. LÄS MER

 5. 5. From Combined Heat and Power to Polygeneration

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Fredrik Starfelt; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : In order to reach targets on reducing greenhouse gas emissions from fossil resources it is necessary to reduce energy losses in production processes. In polygeneration, several processes are combined to complement each other to avoid sub-optimization of the standalone processes. LÄS MER