Sökning: "social costs"

Visar resultat 1 - 5 av 684 avhandlingar innehållade orden social costs.

 1. 1. The Emergence of the Crime Victim in the Swedish Social Services Act

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Författare :Carina Ljungwald; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crime victim; domestic violence; social welfare law; social work; social services; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : This study sought to explain how crime victims emerged as a target group in the Swedish Social Services Act in 2001. The findings, derived from legislative documents, a literature review, and focus group interviews with social workers, showed that the 2001 provisions both duplicated and undermined pre-existing provisions of the Social Services Act. LÄS MER

 2. 2. Zigenarfrågan : intervention och romantik

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Norma Montesino; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; Gypsy Child.; Expert Knowledge; Intervention; Immigrants; Undeserving Poor; Vagrancy Law; Poor Strangers; Gypsy Question; Gypsies; Travellers; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns två etablerade sätt att beskriva zigenarnas historia i Sverige. Historien talar antingen om hur illa myndigheterna burit sig åt mot zigenare, eller så berättar historien om zigenarnas självvalda isolering. LÄS MER

 3. 3. Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen. Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Staffan Blomberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care manager; organizational reform; organizational model; needs-assessment; New Public Management; neo-institutional organization theory; editing; institutionalization; bureaucratic control; diffusion; organizational fashion; professions; elderly care; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parallellt med att kommunerna under 1990-talet fick ett utvidgat ansvar för t.ex. vården av och omsorgen om äldre och funktionshindrade gavs de större frihet att lokalt bestämma över sina organisationsformer. LÄS MER

 4. 4. Administrating poverty Studies of intake organization and social assistance in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Renate Minas; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organization; intake; social assistance; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to study the causes and the consequences of the formal structure of intake of potential social assistance clients at Swedish social welfare offices. The focus lies on the social welfare offices, their organizational framework and routines concerning intake. LÄS MER

 5. 5. Myocardial infarction : Costs and benefits of prevention and treatments

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lars-Åke Levin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic evaluation; myocardial infarction; costs; costeffectiveness analysis; cost-utility analysis; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This work focuses on economic evaluations of treatment and secondaryprevention in myocardial infarction. The purpose of the study was threefold: To present and discuss a robust method for economic evaluations of medical technologies based on individual clinical studies: to empirically apply the method to treatments and secondary prevention programs at the time of and after myocardial infarction in order thereby to increase knowledge about costs and cost effectiveness of myocardial infarction treatments: and to compare these results with those of other similar studies. LÄS MER