Sökning: "möbler"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet möbler.

 1. 1. Folkliga möbler : tradition och egenart : en stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i den svenska folkliga möbelkonsten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museets förlag

  Författare :Johan Knutsson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; vernacular art; folk art; furniture design; craftsmanship; style; Möbelkonst; Folkkonst; Sverige; 1600-talet; 1700-talet; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : A collection of furniture, most of which was produced before 1770, forms the basis of this description and explanation of the characteristics distinguishing vernacular furniture from bourgeois furniture, and the vernacular furniture in one area from that in another. The vernacular material is used to test the convincing force of the art history terms created to describe the artistic expression of the upper-class culture. LÄS MER

 2. 2. Att göra en klassiker: En studie av fenomenet moderna möbelklassiker i en samtida svensk kontext

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Wahlöö; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modern möbelklassiker; designklassiker; klassiker; möbler; stol; ikon; aura; klassikerfiering; fenomenografi; diskursanalys; mediering; möbelhistoria; modern classic; design classic; furniture; chair; design; icon; aura; classicisation; phenomenography; discourse analysis; mediation;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the phenomenon modern furniture classics in a contemporary Swedish context. Classics have a strong and normative position in the world of design, and what the concept of modern furniture classic entails is often taken for granted and rarely problematised. LÄS MER

 3. 3. Furniture for Later Life: Design Based on Older People’s Experiences of Furniture in Three Housing Forms

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Oskar Jonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Furniture design; Product experiences; Human-furniture relationships; User-centered design; Aging population;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling i industridesign handlar om utmaningarna och möjligheterna att möta demografiska förskjutningarna och de förmodade förväntningarna hos dagens och morgondagens äldre generationer. Bakgrunden är avsaknaden av möbler som motsvarar efterfrågan hos äldre konsumenter och bristande kunskap om relationerna mellan möbler och äldre människor i hem- och vårdmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Moisture Buffering in the Indoor Environment

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Kaisa Svennberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; furniture; textiles; moisture buffering; beds; indoor air; indoor environment; sorption isotherms; field measurements; definition scheme; Technological sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fuktbuffring i inomhusmiljön är ytmaterialens förmåga att, genom absorption och desorption, dämpa luftens fuktighetsvariationer. Fuktbuffring spelar en viktig roll i förståelsen av risker för biologisk tillväxt i ytmaterial, t.ex. mögel på väggar och husdammskvalster i sängar. LÄS MER

 5. 5. En produkthistoria! AB Hägglund & Söner 1922-1981

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan (EFI)

  Författare :Helén Anderson; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological development; Industrial development; Hägglund Söner; business history; Products; history; Deck cranes; Vehicles; Hydraulic motors; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Företagsekonomi; Business administration;

  Sammanfattning : Kring en kärna av kompetens inom mekanisk verkstadsindustri har det ständigt tillverkats nya produkter vid AB Hägglund & Söner med säte i Örnsköldsvik. Möbler, busskarosserier, flygplan, gruvlok, elektriska motorer, svetsmaskiner, fartygskranar och hydrauliska motorer är bara några exempel. LÄS MER