Sökning: "regime change"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade orden regime change.

 1. 1. Regime Stability and Foreign Policy Change: Interaction between Domestic and Foreign Policy in Hungary 1956-1994

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Tomas Niklasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; WTO; comecon; CMEA; gorbachev; antall; kádár; ethnic minorities; hungarian politics; hungary; political opposition; authoritarian regime; reference society; two-level game; stabilisers; foreign policy change; foreign debt; economic reform; democratisation; coercion; legitimacy; regime stability; political stability; warsaw pact; CSCE; OSCE; EU enlargement; NATO enlargement; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inrikes- och utrikespolitik kan inte alltid hållas åtskilda. Ett regeringsskifte på nationell nivå kan påverka landets utrikespolitik. På samma sätt kan ett lands utrikespolitiska agerande få inrikespolitiska återverkningar. LÄS MER

 2. 2. Generations in motion. The transition in Hungary and the democratic change of regime, 1987-94

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Annika Eliasson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; political change; political sociology; Historical sociology; Hungary; change of regime; generations; transition; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om enpartistatens kollaps i Ungern och övergången till parlamentarisk demokrati i slutet av 1980- och början av 90-talet. Denna process, fortsättningsvis kallad transitionsprocessen, medförde förändringar inte bara i den politiska toppen, utan hade också återverkningar på de intellektuella och ekonomiska fälten. LÄS MER

 3. 3. The palaeolimnological record of regime shifts in lakes in response to climate change

  Detta är en avhandling från Lund University, dept. of Geology

  Författare :Linda Randsalu Wendrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; palaeolimnology; regime shifts; thresholds; alternative stable states; climate change; ecosystem dynamics; diatoms; hydrocarbons; monitoring; lake sediments; shallow lakes; 8.2 ka event;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Traditionellt sett har man tänkt sig att gradvisa förändringar i yttre miljöfaktorer leder till lika gradvisa ekosystemförändringar, men vi vet nu att ekosystem som utsätts för mänsklig påverkan eller klimatförändringar kan reagera kraftigt och abrupt genom att ett ekologiskt tröskelvärde överskrids varvid en förändring sker från en stabil ekologisk situation till en annan. Dessa snabba förändringar kallas för regimskiften och konceptet används inom bland annat ekologi, klimatforskning, ekonomi och medicin. LÄS MER

 4. 4. National identity in divided and unified Germany : continuity and change

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Joakim Ekman; Örebro universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Nationell identitet; Västtyskland; Östtyskland; Tyskland; 1990-talet; Tysklands återförening 1990; Politisk kultur; Political Science; Statskunskap; national identity; German unification; inner unification; nation-building; Germany; GDR; FRG; Eastern Germany; Western Germany; political culture; national community; statskunskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the construction, maintenance and change of national identities in divided and unified Germany. Following World War II, Germany was divided in two parts. LÄS MER

 5. 5. Regime Shifts in the Anthropocene

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Juan Carlos Rocha; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; regime shifts; critical transitions; network analysis; dynamic tipping points; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science; Systems Ecology; systemekologi;

  Sammanfattning : Regime shifts are large, abrupt and often hard to reverse changes in the function and structure of socal-ecological systems. These regime shifts have been documented in a broad range of systems and scales both in marine, terrestrial and polar ecosystems. LÄS MER