Sökning: "masculinity feminity"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden masculinity feminity.

 1. 1. Kvinnor i polistjänst Föreningen Kamraterna, Svenska polisförbundet och kvinnors inträde i polisyrket

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier

  Författare :Johanna Dahlgren; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :History; police; trade unions; patrol work; gendered division of labour; dual closure; usurpation; exclusion; demarcationary strategies; uniform; masculinity; feminity; Historia; History; historia;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study the strategies that Kamraterna (‘the Comrades’), an association for Stockholm’s policemen, and the Swedish Policemen’s Union employed in order to solve the issue of women in police service in the years 1957-1971. I have dealt with the attitudes they had to women in police service and the conceptions of gender that were expressed. LÄS MER

 2. 2. Mellan Rum. En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Gunnel Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; kindness cruelty. Demands of competences.; masculinity feminity; rhytm beat; practice theory; emotions. Hover between self together; perceptions; Phenomenology; psychoanalysis. Historical development; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mellan Rum. En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass. Avhandlingens första syfte är att beskriva den roll som kropp, känslor och rörelse spelar i skolans vardag. Här ingår såväl fysiska som verbalt språkliga rörelser. LÄS MER

 3. 3. Trading in sexual currency: Transactional sex, sexual coercion and sexual behaviours among young people in Uganda

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Vikas Choudhry; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Uganda; youth; university; transactional sex; alcohol; risky sexual behaviors; sexual coercion; gender norms; sexual scripts; globalization; bio-ecological systems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Uganda is one of the youngest nations in the world. Majority of youth in Uganda are growing up in rapidly urbanizing and globalized environments that are characterized by changing social controls and breakdown of traditional norms. LÄS MER