Sökning: "felt stress"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden felt stress.

 1. 1. Psychological work environment, musculoskeletal symptoms, and the potential mediating mechanisms of felt stress and perceived fatigue

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Pernilla Larsman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychosocial work environment; musculoskeletal symptoms; felt stress; perceived fatigue; meditation; structural equation modelling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Borderline personality disorder studies of suffering, quality of life and dialectical behavioural therapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm :Universitetsservice US

  Författare :Kent-Inge Perseius; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Borderline Personality Disorder; Emotional Stress; Quality ofLife; Patient Satisfaction; Cognitive-Behavioural Therapy; Psychological stress; Professional burnout; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Borderline Personality Disorder; Emotional Stress; Quality ofLife; Patient Satisfaction; Cognitive-Behavioural Therapy; Psychological stress; Professional burnout.;

  Sammanfattning : The aims of the present thesis were: * To investigate how women patients with borderline personality disorder (BPD) perceive their suffering, quality of life and encounter with psychiatric care (paper 11 and III). * To describe BPD patients' and psychiatric professionals' perceptions of receiving and giving dialectical behavioural therapy, DBT (paper I). LÄS MER

 3. 3. Women´s Experience of a myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Annica Sjöström-Strand; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; myocardial infarction; women; content analysis; phenomenographicmethod; stress; coping; rehabilitation; primary health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i stora delar av världen för både män och kvinnor. I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år och för män över 45 år. Det vill säga kvinnor drabbas cirka 10 år senare. LÄS MER

 4. 4. On the relation between psychosocial work environment and musculoskeletal symptoms : a structural equation modeling approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Pernilla Larsman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychosocial work environment; felt stress; perceived fatigue; musculoskeletal symptoms; process models; mediation; moderation; structural;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to investigate the relation between aspects of the psychosocial work environment and musculoskeletal symptoms including the testing of process models of the potential mediating mechanisms of felt stress and perceived fatigue, and the potential moderating mechanism of physical workload. This thesis is based on four empirical studies. LÄS MER

 5. 5. Swedish Parents of Children with Down Syndrome A study on the initial information and support, and the subsequent daily life

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Women's and Children's Health, section of Paediatrics

  Författare :Gerth Hedov; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Pediatrik; Pediatrics; Obstetrics and gynaecology; Down syndrome; Parents; First information; Support; Disclosure; Health; Stress; Sickness absence; Sense of coherence; Obstetrik och kvinnosjukdomar;

  Sammanfattning : In this study 165 Swedish parents of young children with Downs’s syndrome (DS) were investigated regarding their perception of the quality of the first information and support received after the birth of the child. The parents’ opinions were compared with clinical routines at the paediatric clinics regarding these issues. LÄS MER