Sökning: "kapital: ekonomiskt"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden kapital: ekonomiskt.

 1. 1. In Between Cultures Franco-American Encounters in the Work of Edith Wharton

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Strääf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; American literature; capital; economic; cultural; social and symbolic; cultural encounter; Edith Wharton; hybridity; in-betweenness; mimicry; narratology; nineteenth-century literature; twentieth-century literature; otherness; women’s literature; Amerikansk litteratur; Edith Wharton; hybriditet; in-betweenness mellanskap ; kapital: ekonomiskt; kulturellt; socialt and symboliskt; kulturmöte; kvinnolitteratur; 1800-tals litteratur; 1900-tals litteratur; mimicry; narratologi; otherness ”den andre” ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study of how the American author Edith Wharton (1862-1937) in a number of novels and short stories written between 1876 and 1937 depicts cultural encounters between Americans and Europeans, mostly Frenchmen. Chiefly concerned with Fast and Loose, “The Last Asset”, Madame de Treymes, “Les Metteurs en Scène”, The Custom of the Country and The Age of Innocence, each of which articulates ideas relevant to the theme investigated, the thesis also contains a supplementary discussion of The Reef, The Glimpses of the Moon, The Mother’s Recompense and The Buccaneers. LÄS MER

 2. 2. Näten på Limhamn. Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Johan Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Popular movements; Labour movement; Class; Paternalism; Family history; Social capital; Social networks; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie utgår från tanken att ett samhälle kan ses som en grupp individer förenade i ett nätverk av sociala relationer. Nyckeln till förståelsen av samhället ligger därför i studiet av dessa sociala nätverk som den praktik (mikronivå) vari de sociala strukturerna (makronivån) reproduceras och förändras. LÄS MER

 3. 3. Homo domesticus : En marknadsanalys av bostadskonsumenters strategier och preferenser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lars Vigerland; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rent control; preference; strategy; housing; Bourdieu; Correspondence analysis; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Hur påverkar bruksvärdessystemet och bostadsföretag olika konsumentgrupper på den svenska bostadshyresmarknaden och hur kan befintliga marknadsanalyser kompletteras? Systemet kritiseras för att vara ojämlikt och för att strida mot EU-lagstiftning.Bourdieu fungerar som teoretisk inspirationskälla. LÄS MER

 4. 4. Economics of Migration

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Peter Karpestam; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time; Simulations; Remittances; Panel Data; Multiplier Effects; Migration; The Labor Market; Education; Informal and Formal Sectors;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen innehåller fyra uppsatser som på ett eller annat sätt relaterar till befolkningsströmningar såsom dess ekonomiska konsekvenser och orsaker. I den första uppsatsen används en hushållsundersökning från Kina för att undersöka huruvida utbildning bidrar till att höja inkomsterna hos hushåll i jordbrukssektorn. LÄS MER