Sökning: "biofuel boiler"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden biofuel boiler.

 1. 1. Deposit Induced Corrosion in Biofuel Combustion

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Petter Andersson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk materialvetenskap; Materials science; biofuel boiler; waste boiler; CFB; waste combustion; superheater; waterwall; high temperature corrosion; deposit induced corrosion; alkali chloride; chromate; ferritic steel; martensitic steel; austenitic steel; nickel-based alloy;

  Sammanfattning : Deposit induced corrosion is one of the main mechanisms for attack on heat exchangers in biofuel boilers. This severe corrosion decreases the obtainable steam temperature in boilers, thereby the efficiency in production of electricity is reduced. Deposit formation from the gas on superheater tubes are is generally referred to as fouling. LÄS MER

 2. 2. Dioxin emissions from small-scale combustion of bio-fuel and household waste

  Detta är en avhandling från Umeå : Kemi

  Författare :Björn Hedman; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Source-sorted waste; Household waste; Textile; Biofuel; Firewood; Pellets; Combustion; Wood boiler; Pellet boiler; Backyard burning; Garden waste; PCDD F; dioxin; PCB; Emission factor; Källsorterat avfall; Hushållsavfall; Textil; Biobränsle; Ved; Pellets; Förbränning; Vedpanna; Pelletpanna; Trädgårdsavfall; PCDD F; dioxin; PCB; Emissionsfaktor; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar rökgasutsläpp av persistenta organiska föroreningar, framförallt dioxiner, vid förbränning av fasta biobränslen och torrt hushållsavfall i relativt små anläggningar (5-600 kW) utan avancerad rökgasreningsteknik.Samförbränning av avfall och biobränsle i effektiva mindre biobränslepannor testades som en alternativ strategi till den vanligen förekommande storskaliga hanteringen och förbränningen fast hushållsavfall. LÄS MER

 3. 3. Wood pellets as low-emitting residential biofuel

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Maria Olsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemi; Chemistry; Miljöteknik; Environmental engineering; pellets; softwood; burner; stove; boiler; benzene; methoxyphenol;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aspects on dynamics and control of biofuel combustion applied to a circulating fluidized bed boiler

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Pontus Ryd; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; circulationg fluidized bed boilers; combustion control; combustion power; biofuel combustion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lignin Extraction from Black Liquor - Properties of the Liquors and Sulphur Content in the Lignin

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Ali Moosavifar; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulosa- och pappersteknik; Cellulose and paper engineering; Black liquor; properties; viscosity; boiling point elevation; alkalisation; lignin; lignin precipitation; combustion of lignin; lignin modification; biofuel; heat-treatment; viscosity correlations.;

  Sammanfattning : Kraft lignin isolated by precipitation can be considered as being a valuable renewable source of energy and material. Removing lignin from black liquor is also advantageous as it decreases the load on the recovery boiler, which is usually the limiting factor in the production of kraft pulp. LÄS MER