Sökning: "waste boiler"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden waste boiler.

 1. 1. Co-firing animal waste, sludge, residue wood, peat and forest fuels in a 50MWth CFB boiler ash transformation, availability and process improvements

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Henrik Hagman; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Co-combustion; animal waste; peat; waste wood; forest residues; industrial sludge; limestone; CFB boiler; ash transformation; corrosion; erosion; ash and deposit characteristics; deposit buildup; boiler failures; availability; sulfation; boiler design; boiler conversion; waste derived fuels; large scale; Samförbränning; animaliskt avfall; torv; returträ; skogsbränsle; reningsslam; askomvandling; korrotion; erosion; ask- och beläggnings-karaktäristik; beläggningstillväxt; tillgänglighet; sulfatisering; panndesign; pannkonvertering; avfallsderiverade bränslen; storskalig;

  Sammanfattning : The direct variable costs for heat and electricity production based on solid biomass fuel combustion is approximately 3-5 times lower than the costs in a fossil fuel-oil based boiler in Sweden. In addition waste derived biomass fuels are typically much cheaper than biomass not classified as waste. LÄS MER

 2. 2. Dioxin emissions from small-scale combustion of bio-fuel and household waste

  Detta är en avhandling från Umeå : Kemi

  Författare :Björn Hedman; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Source-sorted waste; Household waste; Textile; Biofuel; Firewood; Pellets; Combustion; Wood boiler; Pellet boiler; Backyard burning; Garden waste; PCDD F; dioxin; PCB; Emission factor; Källsorterat avfall; Hushållsavfall; Textil; Biobränsle; Ved; Pellets; Förbränning; Vedpanna; Pelletpanna; Trädgårdsavfall; PCDD F; dioxin; PCB; Emissionsfaktor; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar rökgasutsläpp av persistenta organiska föroreningar, framförallt dioxiner, vid förbränning av fasta biobränslen och torrt hushållsavfall i relativt små anläggningar (5-600 kW) utan avancerad rökgasreningsteknik.Samförbränning av avfall och biobränsle i effektiva mindre biobränslepannor testades som en alternativ strategi till den vanligen förekommande storskaliga hanteringen och förbränningen fast hushållsavfall. LÄS MER

 3. 3. Deposit Induced Corrosion in Biofuel Combustion

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Petter Andersson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk materialvetenskap; Materials science; biofuel boiler; waste boiler; CFB; waste combustion; superheater; waterwall; high temperature corrosion; deposit induced corrosion; alkali chloride; chromate; ferritic steel; martensitic steel; austenitic steel; nickel-based alloy;

  Sammanfattning : Deposit induced corrosion is one of the main mechanisms for attack on heat exchangers in biofuel boilers. This severe corrosion decreases the obtainable steam temperature in boilers, thereby the efficiency in production of electricity is reduced. Deposit formation from the gas on superheater tubes are is generally referred to as fouling. LÄS MER

 4. 4. Superheater corrosion in biomass and waste fired boilers : Characterisation, causes and prevention of chlorine-induced corrosion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Peter Viklund; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; high temperature corrosion; waste; biomass; superheater tubes; steel; alkali; chlorine; sulphur;

  Sammanfattning : Biomass and waste fired boilers suffer severely from corrosion of critical components such as superheater tubes. In this work high temperature corrosion of superheater alloys, and methods to mitigate the problem, have been investigated by laboratory studies and controlled field exposures in commercial boilers. LÄS MER

 5. 5. Chlorine Induced Corrosion in Biomass and Waste Fired Boilers: Laboratory and Field Investigations

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Nicklas Folkeson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fasta tillståndets kemi; Solid state chemistry; Övrig teknisk materialvetenskap; Other materials science; chloride; high temperature corrosion; biomass; waste; austenitic; ferritic; steel;

  Sammanfattning : The fireside corrosion in biomass and waste fired boilers is widely believed to arise from the presence of chlorine-containing compounds in the fuels. Although many researchers have studied the influence of such compounds on the high temperature corrosion of various steels, the mechanisms underlying chlorine-induced corrosion are still poorly understood. LÄS MER