Sökning: "Social Sciences Educational Sciences Didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 411 avhandlingar innehållade orden Social Sciences Educational Sciences Didactics.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogics; Idrottsvetenskap; Sport Science; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; PETE; didactics; subject-matter didactics; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; Malmö University.; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Humanities Social Sciences; Basil Bernstein; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state; Pedagogy and didactics; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; curriculum; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och jämföra rekontextualiseringen av socialpedagogik i tre olika curriculum; I Nijmegen (Nederländerna), Lillehammer (Norge) och Sligo (Irland). Rekontextualisering, ett begrepp hämtat från Basil Bernstein, syftar på den transformation som sker när socialpedagogik flyttas in i ett undervisningssammanhang. LÄS MER

 3. 3. Ännu icke godkänt : lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Bengt Selghed; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Betygsättning; grundskolan; Sverige; Målrelaterade betyg; Grundskollärare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; betygsättning-historia-Sverige; betygsättning-attityder till; grundskolan-Sverige; lärare-attityder-Sverige; Pedagogy and didactics; phenomenography; teachers assessing and grading practices; secondary school; criterion-referenced grading system; didaktik;

  Sammanfattning : Ett nytt betygssystem infördes i grundskolan i Sverige 1995. Det tidigare relativa eller normrelaterade systemet ersattes av ett kriterierelaterat, benämnt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Övergången till kriterierelaterade bedömningsprinciper ställer nya och andra krav på lärare. LÄS MER

 4. 4. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Bergöö; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; basic skills social literacies; compulsary school; content; democratic education; dialogue; experience; Karen Gallas; knowledge; language development; literature reading; mother tongue subjects; Olga Dysthe; Pedagogiska gruppen; subject didactics; teacher education; Pedagogy and didactics; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I "Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv" beskrivs hur en grupp blivande 1 till 7-lärare förhåller sig till olika svenskämneskonceptioner genom lärarutbildningen. Avhandlingen har det dubbla syftet att analysera och tolka de studerandes svenskämneskonstruktioner och att institutionsanalytiskt granska utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Mathematical Reasoning in Physics Tests - Requirements, Relations, Dependence

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Helena Johansson; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical reasoning; imitative reasoning; creative mathematical reasoning; physics tests; physics tasks; upper secondary school; Mantel-Haenszel procedure.; Mantel-Haenszel procedure;

  Sammanfattning : .... LÄS MER