Sökning: "Ethnology"

Visar resultat 1 - 5 av 276 avhandlingar innehållade ordet Ethnology.

 1. 1. I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik

  Detta är en avhandling från Distribution: Boréa Bokförlag. Trillvägen 11, S-905 92 Umeå, Sweden, www.borea.nu

  Författare :Eva Norström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Right of - Government policy; Emigration and immigration law; Archetype Psychology ; Cultural anthropology; Asylum; Kulturantropologi; ethnology; etnologi; UNHCR; Ethics; Ethnology;

  Sammanfattning : The purpose of my research is to examine the translation of logos into praxis in the handling of asylum-cases in Sweden. My point of departure has been the manner in which society has organised the handling of asylum-cases and the structure of this organisation. LÄS MER

 2. 2. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Detta är en avhandling från Tumba : Mångkulturellt centrum

  Författare :René León Rosales; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi; boys; primary school; Foucault; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; pedagogik; interpellation;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa de centrala villkor, normer och värderingar som möjliggör iscensättningen av vissa maskulina elevpositioner och hindrar andra på en skola  i den norra delen av kommunen Botkyrka under 2004-2005. Skolan och kommundelen som denna studie handlar  kännetecknas av en stor andel personer med utländsk bakgrund, ett resultat av urban etnisk segregation. LÄS MER

 3. 3. Kamp om rummet en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet

  Författare :Susanne Lindström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethnology; discourse; norm; normality; abnormality; experience; dichotomy; power; heteronormativity; heterosexuality; homo- and bisexuality; gender; identity; Swedish church; theology; Christianity; ”us” and ”them”; partnership; marriage and life story; etnologi; diskurs; norm; normalitet; erfarenhet; dikotomi; makt; heteronormativitet; heterosexualitet; homo- och bisexualitet; genus; identitet; svenska kyrkan; teologi; kristendom; vi och dom; partnerskap; and livshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning ongoing constructions of heterosexuality as a norm in the Swedish church. Empirically the study is based partly on interviews with thirteen homo- and bisexual priests, one district visitor and one church politician and partly on some of the church’s own inquiries and documents concerning the question of Christianity and ”deviant” sexuality. LÄS MER

 4. 4. Bortom oskuldens tid : En etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Ljung; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnology; HIV; AIDS; representations; moral; moral crisis; safety; insecurity; embodiment; death; suffering; control; life-strategies; discourse; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to investigate how the Swedish press coverage of AIDS reflects cultural assumptions about morals, security and insecurity and how these representations affect the lives of people who are HIV-positive. It is clear that HIV-positive people are affected by such representations. LÄS MER

 5. 5. Öster om Arlanda : En etnologisk studie av berättelser och föremål i en hemslöjdsinventering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Ljungström; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnology; folkloristics; interview; personal experience narratives; narrated time; world view; values; dignity; care; artifact; handicraft; cammoditization; home museum; women s studies; modernization; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation lies in the crossroads between the study of artifacts and the studyof verbalizations. Its purpose is to investigate how artifacts, retrieved for ahandicraft inventory, inspired their owners to narrate and interpret values, lifecontexts and moral problems connected with the social and historicaltransformation of the twentieth century. LÄS MER