Sökning: "HUMANITIES and RELIGION"

Visar resultat 1 - 5 av 3645 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION.

 1. 1. Artifacts and Supraphysical Worlds : A Conceptual Analysis of Religion

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Johan Modée; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Two-dimensionality; Philosophy of special sciences; Supraphysical worlds; Possible worlds; Global supervenience; Physicalism; Tools; Symbols; Rituals; Representations; Proper funtion; Artifacts; Definition of religion; Conceptual analysis; Särskilda vetenskapers filosofi; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; religion; concept; artifact; physicalism; global supervenience; representations; a priori;

  Sammanfattning : Hur begreppet religion kan klargöras eller definieras är en mycket omtvistad fråga inom åtskilliga akademiska discipliner. Två huvudsakliga negativa tendenser är märkbara inom gängse och aktuell teoribildning. För det första har det framkastats en mängd divergerande definitionsförslag under årens lopp. LÄS MER

 2. 2. Zvinorwadza : Being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Olov Dahlin; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; Patients - Zimbabwe; Medical plurality - Zimbabwe; Religious plurality - Zimbabwe; Patienter – Zimbabwe; Sjukdomsbegreppet – Zimbabwe; Mångkulturella samhällen – Zimbabwe; Mångreligiösa samhällen - Zimbabwe; religionssociologi; religionssociologi; Religion; Patient; life-worlds; Mberengwa; Karanga; Zimbabwe; religious plurality; traditional religion; Christianity; African-initiated churches; medical plurality; traditional medicine; faith healing; modern health care; biomedicine; sickness; healing; placebo; nocebo; cooperation;

  Sammanfattning : This thesis deals with patients in a rural area of southern Africa and poses these basic questions: What does it mean to be ill in this part of the world and what do patients' life-worlds look like? In order to find answers to these questions, an in-depth fieldwork was carried out through which I was able to study how patients reacted to illness. I followed twenty patients in their search of ease, of which ten were members of Chief Mataga's family, with whom I was staying. LÄS MER

 3. 3. Insikt och närvaro : Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Katarina Plank; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Burmese Buddhism; tradition; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; psychology; health care; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 4. 4. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 5. 5. Living Simultaneity On religion among semi-secular Swedes

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Ann af Burén; Södertörns högskola.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; simultaneity; semi-secular; liminal; secularity; religious incongruence; fuzzy fidelity; the subjective turn; lived religion; the inadequacy approach; religious and secular; Stockholm; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis aims at contributing to a critical discussion on the supposedly far-reaching secularity of Sweden on the one hand, and on the incongruence and inconsistency of lived religion on the other. At the center are people referred to as semi-secular Swedes – a group that is often neglected in the study of religion. LÄS MER