Sökning: "helle kanger"

Hittade 1 avhandling innehållade orden helle kanger.

  1. 1. Human rights in the U.N. declaration

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Helle Kanger; Uppsala universitet.; [1984]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER