Sökning: "Ulla Karilampi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulla Karilampi.

 1. 1. Neurocognition in schizophrenia spectrum disorders

  Detta är en avhandling från Göteborg : Ineko

  Författare :Ulla Karilampi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; schizophrcnia. cognition; gender; global assessment of funcli oning. ecologicul validity;

  Sammanfattning : DoctoraI dissertation in Psychology 2011 Kari lampi, U. Ncurocognition in schizophrcnia spcctrum disorders. Department of Psychology, University ofOothcnburg, Swcdcn. LÄS MER

 2. 2. Cognitive and Functional Subgroups in Scizophrenia

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ulla Karilampi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; schizophrenia; cognition; gender; verbal learning; global assessment of functioning; visuomotor processing speed; executive function.;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to explore global and specific aspects of neurocognition in a clinically representative group of schizopsychotic patients, i.e. patients with schizophrenia or related psychotic disorders, in comparison with a population of matched healthy volunteers. LÄS MER