Sökning: "Michael Gustavsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Michael Gustavsson.

 1. 1. Textens väsen : en kritik av essentialistiska förutsättningar i modern litteraturteori : exemplen Cleanth Brooks, Roman Jakobson, Paul de Man

  Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ

  Författare :Michael Gustavsson; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Polsk poesi under mellankrigstiden: ett paradigmskifte Exempel marialyriken

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Norma

  Författare :Marousia Ludwika Korolczyk; Per-Arne Bodin; Michael Gustavsson; Barbara Törnquist Plewa; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Polish poetry; interwar period; paradigm shift; Polish high modernism; Marian lyrics; medieval aesthetic canon; dogmatic form; liturgical hymn; Slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The dissertation examines how medieval poetic tradition was reactivated in the production of poetry from the period between the two world wars—the Polish interwar period, defined here as one of literary transition. The positioning in regard to certain literary conventions and the quest for a new normativity that is so prevalent in interwar poetry is also reflected in the era’s poetry on the theme of Mary. LÄS MER