Sökning: "Martha Hellgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Martha Hellgren.

 1. 1. Busstrafiken och dess initiativtagare samhälls- och trafikutveckling i Västerbottens län 1900-1940. Appendix

  Författare :Martha Hellgren; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Busstrafiken och dess initiativtagare samhälls- och trafikutveckling i Västerbottens län 1900-1940

  Författare :Martha Hellgren; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; busstrafik; ekonomisk historia; företagare; målort; postverkets diligenstrafik; startort; skjutsväsendet; utvecklingsblock;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte har varit att studera bussföretagarnas roll i att införa och sprida en innovation av stor betydelse för den regionala utvecklingen i Västerbottens län. Det teoretiska angreppssättet knyter an till Dahméns tolkning av företagarnas roll när utvecklingsblock bildas. LÄS MER