Sökning: "MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin.

 1. 1. Power of the Pill Views about Cardiovascular Risk and the Risk-reducing Effect of Statins

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Lytsy; Ragnar Westerling; Gunilla Burell; Arne Melander; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Statins; lipid-lowering drugs; cholesterol; treatment expectations; beliefs; adherence; health behaviour; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin; PHARMACY Community pharmacy services; FARMACI Samhällsfarmaci; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : Medical treatments with statins are prescribed to patients with increased risk of cardiovascular events. The benefits from statin treatment are well documented in clinical trials, but long-term adherence in patients is low, indicating that patients have an uncertainty about the necessity and benefits of treatment. LÄS MER

 2. 2. Health at Work The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Mats Liljegren; Kerstin Ekberg; Magnus Sverke; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Burnout; Job mobility; Organizational; justice; Behavioural responses; Hälsa; utbrändhet; rörlighet; upplevdorganisatorisk rättvisa; individuellt organisatoriskt; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anställdas hälsa, individuella beteenden i ett organisatoriskt sammanhang och upplevd organisatorisk rättvisa är teoretiskt förenade av social utbytesteori, copingteori och teorier som beskriver konsekvenserna av social ojämlikhet. Empiriskt är förhållandet mer oklart. LÄS MER

 3. 3. Sensorimotor function in chronic neck pain objective assessments and a novel method for neck coordination exercise

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

  Författare :Ulrik Röijezon; Mats Djupsjöbacka; Martin Björklund; Charlotte Häger-Ross; Dario Liebermann; Mikael Karlberg; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neck pain; Whiplash; Sensorimotor; Motor Control; Motor Learning; Neck Coordination Exercise; Postural Control; Cervical kinematics; Reliability.; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin; rehabiliteringsmedicin; Rehabilitation Medicine;

  Sammanfattning : Chronic neck pain is a widespread problem that causes individual suffering as well as large costs for the society. The knowledge about the pathophysiology is poor and therefore specific diagnosis and causal treatment are rare. LÄS MER