Sökning: "Karl Norling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karl Norling.

  1. 1. Ecosystem Functions in Benthos: Importance of Macrofaunal Bioturbation and Biodiversity for Mineralization and Nutrient Fluxes

    Författare :Karl Norling; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER