Sökning: "Anders Hedvall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Hedvall.

  1. 1. Bohuslän i konsten : från Allaert van Everdingen till Carl Wilhelmson : ett bidrag till den svenska landskapskonstens historia

    Författare :Anders Hedvall; Stockholms högskola; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER