Energi- och koldioxidskatten : styrmedel eller inkomstkälla?

Detta är en avhandling från Umeå : Rättsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Författare: Asbjörn Eriksson; Umeå Universitet.; [1996]

Nyckelord: Energiskatt;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.