Study of ergodicity of p-adic dynamical systems with the aid of van der Put basis

Detta är en avhandling från Linnaeus University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.