Normalisering & andrafiering : Om hur `hon´och `han´i en thai-svensk parrelation konstitueras och gör genus

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.