Sökning: "Maria Andrada"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Andrada.

  1. 1. Female urinary incontinence. A study on heredity, urodynamic and hormonal factors and the evaluation of a novel surgical technique

    Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

    Författare :Maria Andrada; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Female urinary incontience; pelvic organ prolapse; pelvic floor disorders; urodynamics; urethral parameters at rest; surgical outcome; serum estradiol; perimenopause; TVT; TVT-Secur; familial aggregation; risk for surgery; first grade relatives;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ofrivilligt urinläckage, urininkontinens, omfattar mer än 50 miljoner människor i världen, varav cirka 500 000 i Sverige. Av dessa beräknas 2/3 vara kvinnor. Ofrivilligt urinläckage är ett medicinskt och socialt handikapp för den drabbade, operation och hjälpmedel förorsakar samhället stora kostnader. LÄS MER