Plain and steel fibre reinforced concrete beams subjected to combined mechanical and thermal loading

Detta är en avhandling från Institutionen för byggkonstruktion

Författare: Ali Alavizadeh-farhang; Kth.; [1998]

Nyckelord: Beams;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.