Combinatorial constructions related to packing, covering and probability

Detta är en avhandling från Stockholm : Matematik

Författare: Johan Wästlund; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.