En platt organisation i uppförsbacke - konsekvenser för lokala och centrala ledare efter en organisationsförändring

Sammanfattning: I ”En platt organisation i uppförsbacke” behandlas vad som egentligen händer när en sjukhusorganisation plattas till och hur ett parallellt ledarskap tas emot av vårdprofessioner. Studien är en utvärdering av en förändrad organisation vid Skaraborgs sjukhus och illustrerar de villkor som gäller vid förändring av en sjukhusorganisation och vilka effekter som uppkommer. En förklaring som redovisas till uteblivna och icke avsedda effekter är förekomsten av ett etablerat idé och regelsystem inom hälso- och sjukvården. I rapporten beskrivs detta system och dess betydelse. Rapporten ingår i en serie av rapporter som redovisar resultatet från pågående forskning vid Förvaltningshögskolan kring hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Rapporten är författad av Nomie Eriksson och är en licentiatuppsats.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.