CP/MAS 13C-NMR Spectroscopy Applied to Structure and Interaction Studies on Wood an Pulp Fibers

Detta är en avhandling från Institutionen för pappers- och massateknologi

Författare: Eva-lena Hult; Kth.; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.