Studies on the physical properties of tablets and tablet granulations

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Håkan Nyqvist; Uppsala Universitet.; [1982]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.