Sökning: "oskar I"

Visar resultat 1 - 5 av 96 avhandlingar innehållade orden oskar I.

 1. 1. Avtalets räckvidd I : Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

  Författare :Oskar Mossberg; Joel Samuelsson; Laila Zackariasson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contract law; third parties; third party effects; third party contracts; direct claims; law and literature; law and rhetoric; law and humanities; topical jurisprudence; rhetorical hermeneutics; avtalsrätt; tredjemansavtal; direktkrav; retorisk hermeneutik; topisk retorik; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The idea that a contract should affect other people than the parties has seemingly always been a provocative notion. A contract binds the contracting parties – and only them – together in a legal relationship, and yet according to contemporary law a contract can have various legal effects for third parties, i.e. non-parties. LÄS MER

 2. 2. Utbildningskultur : lärande i högre utbildning

  Författare :Oskar Gedda; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER

 3. 3. Bergbyggnaden inom Björkvattnet-Virisen-området i Västerbottensfjällens centrala del : en studie i den kaledoniska bergskedjans geologi

  Författare :Oskar Kulling; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på undervisning i högskolemiljö : en studie av lärares intentioner och handlingar

  Författare :Oskar Gedda; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik – högskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lab work in science education : Instruction, inscription, and the practical achievement of understanding

  Författare :Oskar Lindwall; Berner Lindström; Tim Koschmann; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lab work; science education; educational technology; classroom interaction; ethnomethodology; naturvetenskapliga laborationer; IT i utbildning; klassrumsstudier; etnometodologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Taking an analytical perspective founded on ethnomethodology and conversation analysis, the four studies presented in this thesis provide detailed analyses of video recorded lab work in mechanics at secondary and university level. The investigated activities all build on educational design afforded by a technology called probeware. LÄS MER