A method for including the responses of lumped devices into multi-conductor transmission line model for electrified railways

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.