Sökning: "utbildning och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade orden utbildning och hälsa.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; folkhälsa; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER

 2. 2. Fetal Movements in late Pregnancy Categorization, Self-assessment, and Prenatal Attachment in relation to women’s experiences

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mari-Cristin Malm; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology; Fetal movements; pregnancy; prenatal attachment; self-assessment; stillbirth; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Aim: To explore how pregnant women experience fetal movements in late pregnancy. Specific aims were:  to study women’s experiences during the time prior to receiving news that their unborn baby had died in utero (I), to investigate women’s descriptions of fetal movements (II), investigate the association between the magnitude of fetal movements and level of prenatal attachment (III), and to study women’s experiences using two different self-assessment methods (IV). LÄS MER

 3. 3. The Kidney in Different Stages of the Cardiovascular Continuum

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elisabet Nerpin; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin; Medicine; epidemiology; chronic kidney disease; cystatin C; glomerular filtration rate; albuminuria; euglycemic hyperinsulinemic clamp; insulin sensitivity; inflammation; oxidative stress; endothelial dysfunction and left ventricular dysfunction; Nedsatt njurfunktion; insulinresistens; oxidativ stress och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : Patients with chronic kidney disease are at higher risk of developing cardiovascular disease. The complex, interaction between the kidney and the cardiovascular system is incompletely understood, particularly at the early stages of the cardiovascular continuum. LÄS MER

 4. 4. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tarja Alatalo; Högskolan Dalarna.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fonologisk medvetenhet fonemisk medvetenhet lärarutbildning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter stavningsregler; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; lärarutbildning; läs- och skrivsvårigheter; stavningsregler;

  Sammanfattning : This study focuses on teachers’ opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction. It’s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. LÄS MER

 5. 5. Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Pernilla Liedgren Dobronravoff; Pernilla Liedgren; Högskolan i Gävle.; Högskolan Dalarna.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Socialt arbete; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Jehovas vittnen; inklusion exklusion; utgångsprocesser; ingångsprocesser; Moderna religionsbildningar; New Religions; exclusion; inclusion; utgångar; ingångar; processer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka betingelser människor blir medlemmar och lämnar en organisation som Jehovas vittnen. Utifrån interaktionistisk teori undersöks aktiva och före detta medlemmars ingångar och utgångar när det gäller organisationen ”Watchtower Bible and Tract Society”, i Sverige benämnd Jehovas vittnen. LÄS MER