Sökning: "Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 4187 avhandlingar innehållade ordet Economics.

 1. 1. Explorations in Behavioral Economics: Realism, Ontology and Experiments

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik Hansen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; Behavioral Economics; economic theory; econometrics; Economics; Laypeople; Financial Decision-Making; Formalization; Bounded Rationality; Experimental Economics; Meta-Theoretical Analysis; Economic Methodology; Ontology; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic systems; Realism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Behavioral Economics" är ett område inom nationalekonomin där forskningsresultat från främst psykologin inhämtas vid analys av ekonomiska fenomen, även om andra samhällsvetenskaper såsom socialpsykologi och sociologi också givit bidrag. Följande avhandling och dess fyra uppsatser undersöker delar av "Behavioral Economics" med särskild betoning på realism, ontologi och experiment. LÄS MER

 2. 2. Essays on Public, Political and Labor Economics

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Stockholm University

  Författare :David Seim; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public Economics; Political Economics; Labor Economics; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis contains four essays.The first paper, "Real or Evasion Responses to the Wealth Tax? Theory and Evidence from Sweden", addresses the behavioral effects of an annual wealth tax. I use Swedish tax records over the period 1999-2006 and two sources of variation in the tax rate to estimate the elasticity of taxable net wealth at about 0.3. LÄS MER

 3. 3. Applications of Bayesian Econometrics to Financial Economics

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Christoffer Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; systemic risk; stochastic volatility; jump-diffusion; shrinkage; covariance matrix estimation; estimation risk; portfolio selection; mean-variance optimization; Markov chain Monte Carlo; Bayesian econometrics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; ekonometri; Nationalekonomi; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling består av fyra fristående artiklar. Artiklarna har det gemensamt att de alla använder Bayesiansk ekonometri, i kombination med s.k. Markov chain Monte Carlo (MCMC) metoder, för att studera olika problem inom finansiell ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Essays on Environmental Economics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erika Budh; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Environmental economics; public good; public bad; negative externality; voluntary contribution; experiment; envionmental objectives; multiple emission reductions; sub-optimization; linear programming; multivariate stochastic control; emission trading; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four self-contained essays.Essay IThis essay reports on an experimental study of how voluntary contributions in a public good game are affected by framing. In the public good context, average wealth improves from contributions. In the defensive contexts, the voluntary contributions prevent reductions in average wealth. LÄS MER

 5. 5. Parties, Majorities, Incumbencies : Four essays in political economics

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics

  Författare :Christian Odendahl; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elections; political economics; close elections; local spending; local taxation; voter transition; incumbency; coalition governments; voting power; regression discontinuity; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays on political economics. The first paper studies the impact of having one party in government versus a coalition of parties, where the exogenous variation in the type of government stems from close election outcomes. LÄS MER