Sökning: "turbocharging"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet turbocharging.

 1. 1. Accuracy of turbocharged SI-engine simulations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Maskinkonstruktion

  Författare :Fredrik Westin; KTH.; [2002]
  Nyckelord :boosting; turbocharging; supercharging; modelling; simulation; turbine;

  Sammanfattning : This licentiate thesis deals mainly with modelling ofturbocharged SIengines. A model of a 4-cylinder engine was runin both steady state and transient conditions and the resultswere compared to measured data. Large differences betweenmeasurements and simulations were detected and the reasons forthis discrepancy were investigated. LÄS MER

 2. 2. Modeling Complex Engines as Dynamic Powertrain Members

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Sixten Berglund; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; diesel engine; turbocharging; supercharging; transient; dynamic; system; modeling; simulation; control system; powertrain; vehicle; performance; emissions; drivability; fuel economy; toolbox;

  Sammanfattning : Engine modeling and simulation have been necessary tools for efficient product development in the automotive industry for some time. The scope of this work is novel engine models, tools, and methods for powertrain research and development. LÄS MER

 3. 3. The Performance of a Multi Cylinder HCCI Engine using Variable Compression Ratio and Fast Thermal Management

  Detta är en avhandling från Lund University Faculty of Engineering Department of Energy Sciences Division of Combustion Engines P.O. Box 118, SE-221 00 LUND Sweden

  Författare :Jari Hyvönen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motorer; framdrivningssystem; Variable Compression Ratio; Homogeneous Charge Compression Ignition VCR; termodynamik; Motors and propulsion systems; Termisk teknik; applied thermodynamics; Thermal engineering; Cylinder-to-cylinder; Turbocharging; Multi cylinder; Cylinder balancing; Thermal Management; HCCI;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förbränningsmotor är i dagens värld den mest använda kraftkällan för fordon. Förbränningsmotorn har kontinuerligt utvecklats och förbättrats sedan Nicolaus August Ottos och Rudolf Diesels dagar, och kommer att fortsätta att utvecklas långt in i framtiden. LÄS MER

 4. 4. A drivetrain simulation module for turbocharged engines

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Sixten Berglund; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; engine model; drivetrain; powertrain; simulation; transient; computer based; turbocharging; boost pressure; time constant;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. High performance turbocharging of a DI Diesel engine by use of a variable geometry turbine : an investigation of super- and turbocharging systems under steady state and transient conditions

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Ralf Barkhage; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1995]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER